17 mar 2020

Vi fortsätter att dela med oss av åtgärder som vi vidtagit för att bidra till att minska spridningen av COVID-19 och säkerställa vår leveranskapacitet och kvalité mot våra kunder. För att vi bryr oss.

För att minska spridningen av COVID-19 och säkerställa vår leveranskapacitet så arbetar majoriteten av våra medarbetare från distans. Endast enstaka kritiska tjänster finns bemannade på kontoret. Vi har även ställt om och har samtliga externa möten digitalt via Teams eller telefon. Detta utan att påverka leveransen till våra kunder.

Vi är övertygade att säkra och tillgängliga IT-lösningar kommer att vara avgörande för många verksamheter framöver. Vi prioriterar att upprätthålla vår leveranskvalité och kapacitet till våra kunder. De kunder som idag konsumerar tjänster från vår Service & Operations kommer kunna bedriva sina verksamheter som vanligt. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar som kan underlätta våra kunders vardag. 

Våra konsulter har på ett lysande sätt kunnat hjälpa våra kunder ibland på plats men i de flesta fall digitalt uppkopplade mot kundernas miljöer.

Våra kollegor på sälj och marknad fortsätter att vara i ständig kontakt med våra kunder för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Samtliga av våra åtgärder vidtas för att begränsa spridningen av COVID-19 samt för att säkra vår leveranskapacitet och kvalité mot våra kunder. Stort tack till alla kunder och samarbetspartners för ert samarbete och förståelse i detta viktiga arbete.


Vår omtänksamhet för våra kunder, samarbetspartners och vår omvärld börjar på hemmaplan. En förutsättning för att lyckas att ställa om, hitta nya smarta och säkra lösningar för att underlätta våra kunders vardag och minska spridningen av COVID-19 är våra fantastiska medarbetare som arbetar flexibelt, nytänkande och med ett stort hjärta.

Vi kommer att kontinuerligt hålla er uppdaterade kring vårt fortsatta arbete. Har ni några som helst frågor, behov eller nya önskemål så finns vi här. För att vi bryr oss.

Läs mer om vad vi bryr oss om

Läs om IT-Totals förhållningssätt kring COVID-19

Aktuellt Webinar: 
Spara tid och få mer gjort på dagarna | 20/3 Kl. 9:00

Skulle man inte kunna använda AI för att förutse om man kommer få problem och åtgärda det innan det blir ett problem? Hur vore det om vi kunde lägga mer tid på de saker vi vill göra och mindre tid på allt det andra?  I det här webinaret berättar vi hur vi har hjälpt våra kunder att få mer gjort på dagarna och hur vi helt förändrade förutsättningarna att jobba med förbättringsprojekt. Där Simplivity och dHCI tillsammans med HPE AI har varit av stor betydelse. Läs mer och anmäl dig på länken nedan.

ANMÄLAN