Övervakning

Vi förhindrar problem och förkortar åtgärdstiden

Övervakning av er IT-miljö - dygnet runt, året runt 
IT-Total tillhandahåller övervakning av allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät. Genom övervakning av utrustning och anläggningar som en tjänst kan ni undvika kostsamma investeringar i personal, lokaler, system och processer.

Vi agerar på kritiska händelser innan de inträffar. I de fall det ändå uppstår problem får ni omedelbart information om aktuell händelse och åtgärdsarbetet kan påbörjas redan innan användarna drabbas märkbart. Detta ökar systemens tillgänglighet, minskar risk för stillestånd och total ner-tid samt innebär bättre möjlighet till felsökning då tjänsten oftast beskriver och ringar in felet tydligare än vad en användare kan.

IT-Totals övervakningscentral (NOC)
Övervakningscentralen, som är en del av vår Servicedesk, är hjärtat i den operativa driften av vår egna samt kunders IT-infrastruktur och nät. Den är byggd för högsta tänkbara driftsäkerhet, där alla vitala funktioner är dubblerade och vissa fall tredubblerade.

NOC består av ett tiotal tekniker och en gruppansvarig, som åtgärdar och eskalerar incidenter och genomför åtgärder utanför ordinarie arbetstider.

Vår övervakningstjänst ger dig tillgång till mångårig erfarenhet av att analysera allt från enskilda larm till komplexa larmbilder. Genom att låta oss sköta din övervakning får du en tillförlitlig och kostnadseffektiv övervakning dygnet runt, året om.

Vill du veta mer? 

Lämna dina uppgifter i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer. 


marco

NYFIKEN?

Marco Beutelrock

Driftchef

073-522 73 89