Security Operations Center (SOC)

När kontrollerade du dina loggar senast?

Security Operations Center (SOC)
IT-Total Security Operations Center (SOC) är tjänsten för er som önskar att er infrastruktur övervakas och analyseras proaktivt av utbildade och certifierade säkerhetsanalytiker.

IT-Totals säkerhetsstrategi består av ledande tekniska verktyg och lösningar, förståelse för er verksamhet, tydliga rutiner enligt bl.a. ISO 27001 och erfarna säkerhetsanalytiker. Detta gör det möjligt för IT-Total att hantera hotbilden i säkerhetsarbetets olika faser.


Kort förklarat:

 • SOC1Övervakar känslig data och system.
 • Analyserar och identifierar fortlöpande IT-miljöns loggar för att identifiera attacker och intrång.
 • Åtgärd vid incidenter.
 • IT-Total SOC kan initiera återställning, uppdatering och omkonfigurering av känsliga system.
 • Återför ständigt kunskap in i lösningarna för att stärka skydd, förbättra visibiliteten och stärka möjligheterna till åtgärd över tid.
 • Säkerhetsklassad personal.
 • IT-Total SOC hjälper er att få ut maximal effekt ur era säkerhetsbehov, och gör det möjligt att förverkliga en effektiv IT-säkerhetsstrategi.

Mer detaljerat:

 • Omvärldsbevakning - Vi bevakar den globala hotbilden och de sårbarheter som finns, och samkör olika flöden med information från er miljö.
 • SDM – Service Delivery Manager som hjälper er att utveckla ert framtida säkerhetsarbete.
 • Övervakning  Våra erfarna säkerhetskonsulter övervakar vad som sker i er miljö, och meddelar om något kräver åtgärd.
 • Förenklad efterlevnad  - SOC gör det enklare att efterleva lagar och förordningar som GDPR, PCI-DSS och m.fl.
 • Analys – IT-Total SOC analyserar er miljö efter indikatorer på oönskade aktiviteter.
 • Rapportering - Vi sammanfattar det som händer och det vi ser i överskådliga rapporter till er.
 • Larm - Förutom de standardlarm som olika lösningar genererar så utvecklar vi också anpassad larmsättning baserat på kundspecifika behov, lokal hotbild och för kunden relevanta faktorer.
 • Loggning - IT-Total SOC samlar loggevents centralt för det tillfälle de behövs.
 • Utveckling- Vi använder våra lärdomar från omvärldsbevakning och verkliga händelser för att ständigt trimma och utveckla era IT-säkerhetsprodukter.
 • Åtgärd - När något inträffar i er miljö skickar vi inte bara ett larm, Vi  kan också agera  för att förhindra och bekämpa de attacker som ni utsätts för.
 • Internt– IT-Total arbetar ständigt med interna revisioner och förbättringar av flöden för att effektiviserar vår SOC tjänst.


  soc2

Vill du veta mer? 

Lämna dina uppgifter i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer.

marco

Marco Beutelrock

Driftchef

073-522 73 89