Sidan är under konstruktion

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen 
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. 

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.  

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket 

Våra lösningar inom Server & Storage:

Managed IT:

Consulting: