IT Total in english

Awareness

Vi bryr oss jättemycket om Cyber Security Awareness.

 

Att höja medvetenheten inom cybersäkerhet är en kostnadseffektiv och nödvändig investering. De anställda är en central punkt i organisations dagliga verksamhet. De bör även vara det i arbetet mot cyberkriminella.

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

För att uppnå en säkerhetsmedvetenhet bör organisationer kontinuerligt genomföra övningar och utbildningar. Formatet och genomförandet av dessa aktiviteter kan se olika ut beroende på verksamhet och bransch.

En tydlig och god säkerhetskultur bidrar till att skydda organisationens tillgångar och minskar riskerna.

Våra seniora cybersäkerhetsexperter besitter flera års erfarenhet av utbildningar inom olika branscher.

Exempel på våra gransknings- och bedömningstjänster:

 

Passar dig som vill
  • Bygga en stark säkerhetskultur
  • Skapa en motståndskraftig organisationen
  • Stärka samverkan mellan människor, teknik och processer
  • Skapa förståelse och medvetenhet om den digitala arbetsmiljön.

Fredrik Rosencrantz

Head of Service & Operations & Cyber Security

Cyber Security Glossary

I cybersäkerhetsvärlden älskar man akronymer, men de kan vara lite förvirrande och är lätt att blanda ihop dem. Därför vill vi på IT-Total hjälpa dig.

Cyber Security Threat Landscape

Varje dag utsätts svenska myndigheter och organisationer för cyberattacker. Med en alltmer komplex IT-infrastruktur, där den möjliga attackytan växer allt snabbare blir även vikten av säkerhet allt högre.

Cyber Security User Awareness Training

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.