Vår Vision är att vara det säkra IT-företaget som bryr sig. Jättemycket.

Ni kan nyttja vår unika specialistkompetens som kompetensförstärkning, vid akuta problem eller som samarbetspartner i förändringsprojekt.

Cyber Security

Vi hjälper dig med lösningar och tjänster inom cybersäkerhet för att skydda dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot.

Molntjänster

Vi hjälper dig som kund att lyckas i er digitaliseringsresa. Med stort fokus på affärsnytta levererar vi säkra molnlösningar vare sig det är ett publikt eller privat moln eller en hybrid lösning.

Säker mobil arbetsplats

På den digitala arbetsplatsen behöver du kunna samarbeta smidigt för att frigöra tid. Du behöver enkelt komma åt dina filer, dela information och kommunicera med kollegor och andra parter.

IT infrastruktur

Med stort engagemang och hög kvalité levererar vi säker och kundanpassad IT-infrastruktur oavsett om det är en lokal lösning, hybridlösning, molntjänst eller komplett IT-drift.

På plats, i molnet eller som tjänst

Vi är där oavsett om ni är i behov av en lokal lösning, en hybridlösning, molntjänst eller en partner för komplett och säker IT-drift.

Våra kunder berättar

Några av våra kunder berättar varför de har valt IT-Total som partner och hur vi har hjälpt dem.