IT Total in english

Vårt fokus är att vara Sveriges säkraste och mest hållbara IT-partner för våra kunder.

Ni kan nyttja vår unika specialistkompetens som kompetensförstärkning, vid akuta problem, eller som samarbetspartner i förändringsprojekt.

Cyber security

Vi hjälper dig med lösningar och tjänster inom cybersäkerhet för att skydda dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot.

Molntjänster

Vi hjälper dig som kund att lyckas i er digitaliseringsresa. Med stort fokus på affärsnytta levererar vi säkra molnlösningar vare sig det är ett publikt eller privat moln eller en hybrid lösning.

Säker mobil arbetsplats

På den digitala arbetsplatsen behöver du kunna samarbeta smidigt för att frigöra tid. Du behöver enkelt komma åt dina filer, dela information och kommunicera med kollegor och andra parter.

IT-infrastruktur

Med stort engagemang och hög kvalité levererar vi säker och kundanpassad IT-infrastruktur oavsett om det är en lokal lösning, hybridlösning, molntjänst eller komplett IT-drift.

På plats, i molnet eller som tjänst

Vi är där oavsett om ni är i behov av en lokal lösning, en hybridlösning, en molntjänst eller en partner för komplett och säker IT-drift.

Insikter, nyheter och inspiration kring IT-säkerhet

Rafael Mani förstärker IT-Totals Servicedesk

Rafael kommer med sin gedignaerfarenhet av teknikförstärka IT-Totals Servicedesk. Genom både sin enormatrygghetsom person och genom sinbredaerfarenhet som…

Magnus Gudéhn ny VD för IT-Total ”Nu skall vi dubbla”

IT-Total’s styrelse har utsett Magnus Gudéhn till ny VD. Hans fokus är tillväxt. ”IT-Total har en unik position. Nu skall vi fortsätta växa. Många nya…

IT-Total är Filminstitutets nya driftspartner

Svenska Filminstitutet jobbar med att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet…

Simon Campelo ny konsult inom Digital Workspace på IT-Total

Alla har vi börjat någonstans, fått en ärlig chans och alla vill vi växa. IT-Total har specialister och kommer fortsätta ha. Men nu är vi så pass stora…

Ett viktigt kugghjul till IT-Totals fortsatta tillväxtresa

Andrej kommer med sin energi och entusiasm bli ett viktigt kugghjul till IT-Totals fortsatta tillväxtresa. Han kommer bland annat att ansvara för vår…

Mikael Magnusson förstärker IT-Totals Säljavdelning

Vi välkomnar Mikael Magnusson som kommer arbeta som Sales & Partner Executive på IT-Total. Mikael kommer tidigare från ett EdTech-företag där han fått en…

Våra kunder berättar

Några av våra kunder berättar varför de har valt IT-Total som partner och hur vi har hjälpt dem.