Vad menar vi med det säkra IT-företaget som bryr sig?


Vår vision är att vara det säkra IT-företaget som bryr sig. Jättemycket. Vi är idag en bra bit på vägen. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. Vi sitter i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss dessutom av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi har svensk leverans.

Vi bryr oss dock inte bara om säkerhet. Vi bryr oss om våra kunder, medarbetare och partners jättemycket. Det märker ni genom resultat, lyhördhet och vårt engagemang.

Vi har två av Sveriges säkraste och mest moderna datacenter. Det känns tryggt.

Vi är jättestolta. Våra två datacenter är nämligen några av landets säkraste, modernaste och miljövänligaste. Med geografiskt olika placering för maximal säkerhet. Ni måste vara säkra på att vi levererar avbrottsfri IT- infrastruktur till er. Det är därför vi dubblat upp allt och har redundans på allt från internet, el, kyla och infrastruktur för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet.