IT Total in english

Digital Workplace

Digital arbetsplats - datadriven, säker och användarvänlig.

85% av alla cyberattacker detonerar via en slutanvändare. Som tur är ser vi att riskerna kan minskas betydligt, utan att försämra användbarheten alltför mycket. Hur vi får en bra säkerhetsnivå med bibehållen användbarhet? Med våra tjänster inom Digital Workplace sätts funktion och produktivitet i fokus samt att få ett så smidigt och problemfritt handhavande av klienter som möjligt. Genom kontinuerlig analys av- och i samråd med verksamheten ser vi till att proaktivt tillgodose en lösning med fokus på användarupplevelse och livscykelhantering av klienter.

 


Användarupplevelse 
Med vår förmåga inom DEX (Digital Employee Experience / Digital användarupplevelse) och Analytics analyserar och förbättrar vi användarupplevelsen av applikationer, enheter och arbetsuppgifter så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. 

Klimatsmart och effektivt 
Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera. För att vi ska kunna leva i en hållbar miljö måste den trenden vändas. Med oss kan era datorer leva längre med oförminskad prestanda – genom att förbruka färre datorer påverkar vi klimatet positivt. 
 
Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen 
Med oss som partner och IT-leverantör kan ni känna er trygga. Vi är NIS-leverantör och certifierade mot ISO27001, samt efterlever säkerhetsskyddslagen och andra kundspecifika lagstiftningar inom ramen för våra uppdrag. Vilket innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. Detta gör oss till en heltäckande leverantör inom Digital Workplace – allt för din IT-trygghet.  

Jag önskar att ni kontaktar mig:

Magnus Anhede

Head of Managed Services

Client as a Service

Med denna tjänst kan ni sätta funktion och produktivitet i fokus samtidigt som ni får en så smidig och problemfri hantering av klienter som möjligt. Genom en kontinuerlig analys av verksamheten förser vi er proaktivt med lösningar som fokuserar på användarupplevelse och livscykelhantering av Workplace klienter.

M365 as a Service

För användarnära funktioner som förenklar distansarbete med bibehållen användarupplevelse och säkerhet finns M365 as a Service. Här väver vi samman Microsoft 365 funktioner för produktivitet, samverkan och enhetshantering för att på ett skalbart och flexibelt sätt passa er miljö och era behov.

Känner ni att ni har full insikt i hur er Microsoft 365-miljö mår?

Med hjälp av Microsoft 365-experter ifrån IT-Total så kan ni få kontroll på er Microsoft 365-miljö och skapa förutsättningarna för att få en effektiv och säker plattform som berikar och stöttar era anställda. Våra experter kommer att leverera insikter, rekommendationer och planerade aktiviteter samt förbättringar unika för just er organisation.

Webshop

I vår webshop hittar du ett brett sortiment av produkter, tjänster & tillbehör.

Vendors & Partners

Affärsområdets teknologistack består av noga utvalda leverantörer och samarbetspartners, där vi erbjuder marknadsledande IT-lösningar.

Insikter, nyheter och inspiration kring IT-säkerhet

Cybertips för en tryggare sommar

Det är semestertider i Sverige och oavsett om du reser utomlands eller kanske jobbar från sommarstugan ökar risken för säkerhetsmisstag. Nedan följer…

Utforska Copilot för Microsoft 365: Framtidens arbetsplatsassistent

I takt med att den digitala arbetsplatsen fortsätter att utvecklas, söker företag och individer ständigt efter verktyg som kan göra deras arbete mer…

Hur man moderniserar slutanvändarnas datorupplevelse med hjälp av containerisering av applikationer

Att modernisera slutanvändarnas skrivbordsupplevelse genom applikationscontainerisering innebär flera viktiga steg och överväganden. Containerization är…