IT Total in english

MHS Bostäder

Försvarets bostadsförmedlare: ”Vi blir alltid kontaktade innan något går fel”

IT-miljön är som bäst när den inte märks. Det tycker Olov Ettefalk, VD på stiftelsen MHS Bostäder och mångårig kund hos IT-Total. Och inte ens när något är på väg att gå fel påverkas verksamheten.
- IT-Total kontaktar oss så fort de ser en potentiell risk så att vi kan avstyra hotet, berättar han.

"Allt måste bara fungera helt enkelt. Det ska vara lättfixat och utan krångel att göra allt från att boka tvättstuga till att betala hyran."
Olov Ettefalk, VD, MHS Bostäder

Liten organisation behöver lyhörd partner

Ända sedan 2011 har MHS Bostäder IT-Total som heltäckande IT-partner. Allt från affärssystem till fastighetsdata ligger i IT-Totals molntjänster. Utöver det har man konsulthjälp från dem där det behövs.
Den långvariga relationen är en av de största styrkorna i samarbetet tycker Olov:

- Vi behöver någon som bryr sig om oss och förstår vår verksamhet. Supporten och lösningar behöver vara anpassade för oss i alla lägen.

 

Ny säkerhetslag skärpte kraven

När den nya svenska säkerhetsskyddslagen trädde i kraft, 1 april 2019, innebar det utökade krav på säkerhet för tusentals företag och verksamheter. Lagen säger att alla som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet (verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet) ska arbeta förebyggande för att skydda känslig information från spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Eftersom MHS Bostäder har en koppling till försvaret lät de göra en säkerhetsanalys, där bland annat IT-säkerheten ingick. I analysen framgick att det fanns delar som behövde extra skydd.
- Vi blev upplysta om att vi behövde agera på det och satte därför ihop en process där IT-Total utbildar alla anställda i cybersäkerhet. Det handlar mycket om att agera rätt i alla lägen med sunt förnuft och en smula misstänksamhet, säger Olov Ettefalk.

 

Samarbetet fortsätter med ständiga små förbättringar

Olov Ettefalk konstaterar att han i sin VD-roll inte har några större utvecklingsplaner för IT-stödet framöver, fokus ligger på att fortsätta garantera datasäkerhet och bra redundans.

- Så länge allt flyter på som det ska och jag kan lägga mitt fokus på själva verksamheten är jag mycket nöjd. Utvecklingen nu handlar mest om att utvärdera om specifik programvara kan bytas ut till något snabbare med bättre prestanda. Det är ingen som idag går med på att trycka på en knapp och sen vänta hela två sekunder innan något händer, konstaterar han.

Höj er organisations cybersäkerhet genom att utbilda medarbetarna.

De anställda är en central punkt i en organisations dagliga verksamhet. De bör även vara det i arbetet mot cyberkriminella.Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

Vårt projekt:

Bakgrund: MHS Bostäder behövde någon som hostade hela deras IT-miljö på ett sätt som motsvarar nya krav från Säkerhetsskyddslagen.

Lösning: IT-Total levererar en säker molntjänst för hela IT-miljön samt både proaktiv och reaktiv kontinuerlig konsulthjälp.

Resultat: En modern infrastruktur som uppfyller de gällande säkerhetskraven samt en lokalt kundanpassad service.

 

5 snabba om MHS Bostäder:

Grundat: 1961 efter att de tre försvarsgrenarnas krigshögskolor slogs ihop till Militärhögskolan.

Ägare: Stiftelse som står under överinseende av chefen för Försvarsmakten.

Verksamhet: Har till uppgift att tillhandahålla bostäder åt studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens personal, som för tjänst behöver en tillfällig bostad i Mälardalsregionen och framför allt Stockholm, Enköping, Haninge och Uppsala.

Antal anställda: 19.

Omsättning: Cirka 150 miljoner SEK per år.

Magnus Anhede

Head of Managed Services