IT Total in english

Pappers

Säker hantering av personuppgifter och pålitlig support: Pappers och IT-Total skapar framgångsrik allians

I en bransch där korrekt hantering av personuppgifter är ytterst viktig har den fackliga organisationen Pappers i närmare ett decennium förlitat sig på IT-Totals tjänster.
– Känslan är att ingenting är omöjligt för IT-Total. De har en fantastisk förmåga och försöker alltid lösa våra problem, samtidigt som de är ärliga i sin kommunikation, säger P-A Pettersson på Pappers.

Fackförbund har haft en avgörande betydelse för arbetare och arbetstagare det senaste århundradet och fortsätter att vara viktiga. Digitaliseringen har medfört att många fackförbund idag är mer utsatta och riskerar att drabbas av IT-attacker. Eftersom det är oerhört viktigt att känsliga personuppgifter inte sprids på ett okontrollerbart sätt är IT-säkerheten central. 

 

–  IT-Total försöker förstå oss kunder oavsett beställning. De har bred kunskap inom IT-säkerhet och cybersäkerhet, samt en bra och stor förståelse för våra behov, och vi har bra diskussioner på våra möten, säger P-A Pettersson, 2:e vice ordförande på Pappers. 

"IT-säkerheten är avgörande. Eftersom vi hanterar så mycket personuppgifter är det viktigt att ha en leverantör som kan hantera dem på ett korrekt sätt”"
P-A Pettersson 2:e vice ordförande på fackförbundet Pappers

Personlig koppling till pappersbruk

Innan samarbetet började ville Pappers uppgradera sin programvara. Sedan tidigare levererade IT-Total olika IT-tjänster till andra fackliga organisationer, och det avgjorde Pappers val av leverantör. 

 

– Jag upplever att samarbetet med IT-Total har blivit allt bättre. De har växt som organisation och har ibland haft lite växtvärk, men idag är det ett samarbete som fungerar väldigt smidigt, säger P-A Pettersson.   

 

IT-Total_Personal_Mikael Magnusson


Mikael Magnuson, kundansvarig på IT-Total, berättar att han känner extra mycket för att jobba tillsammans med Pappers eftersom han har en personlig koppling till industrin, då Mikaels morfar
jobbade på pappersbruket i Näsviken. 

 

– Vi på IT-Total har en hög nivå av säkerhet på våra tjänster, därför blir vi ett naturligt val för organisationer och företag med höga krav, säger Mikael.

 

P-A Pettersson:

– Eftersom vi hanterar så mycket personuppgifter är det viktigt att ha en leverantör som kan hantera dem på ett korrekt sätt. Vi är trygga med att IT-Total klarar av att skydda den datatrafiken. 

 

Ser till kundens bästa

Som många andra samarbeten började det småskaligt och har vuxit år för år. Initialt var det en konsult och ett hårdvarusamarbete, men allt eftersom IT-Total växte blev samarbetet större och tätare. 

 

– Känslan är att ingenting är omöjligt för IT-Total. De har en fantastisk förmåga och försöker alltid lösa våra problem, samtidigt som de är ärliga i sin kommunikation. Till exempel berättar de om projektet kan genomföras till ett rimligt pris, eller om det riskerar att bli för dyrt. Jag upplever att de alltid har kundens bästa för ögonen, säger P-A Pettersson. 

Mikael Magnuson fyller i:

– Jag har alltid en öppen dialog med kunden där vi diskuterar både för- och nackdelar i ett projekt. IT-Total strävar alltid efter att tillsammans med kunden utveckla IT-verksamheten på bästa sätt.  

 

Högt i tak 

Under våren genomförde Pappers och IT-Total ett stort arbete tillsammans. Då tog IT-Total över ansvaret för servrar, nät och klienter.  

 

– IT-Total hjälper oss och har den kunskap som behövs om det uppstår några problem med servrarna. Sedan är även säkerhetsaspekten en fördel då IT-Total har kompetent personal med den spetskompetens som krävs. Vi litar på de råd som IT-Total ger oss, och de har varit goda, säger P-A Pettersson. 

 

Det goda samarbetet lägger grunden för en långvarig och framgångsrik relation.  

– Även om vi är en liten kund upplever jag att IT-Total tar sig tid och är dedikerade åt oss. Det är högt i tak och vi är ärliga mot varandra. Det ger en positiv utvecklig, avslutar P-A Pettersson. 

Stärk er verksamhet mot digitala hot

I dagens digitaliserade samhälle är informationssäkerhet en viktig aspekt, inte minst för samhällsviktiga organisationer. De nya kraven från NIS2 är en utmaning för många. Det är en omarbetning av det redan existerande NIS-direktivet – som ställer krav på nätverks- och informationssäkerhet.

Magnus Anhede

Head of Managed Services