IT Total in english

Miljö & Hållbar IT

Vi bryr oss om miljön. Jättemycket.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget som bryr sig. Vi vill göra skillnad och därför engagerar vi oss i våra kunder, leverantörer och partners för att kunna utvecklas tillsammans och göra skillnad på riktigt. Vi tror på ett engagemang i vår omvärld som bidrar till en hållbar värld och ett säkrare Sverige.
Vi verkar i en bransch som har stor påverkan på miljö och människor. Som bransch har vi en omfattande negativ miljöpåverkan genom transporter, tillverkning och ett ökande resursutnyttjande.
Vi anser att det är viktigt att ta vår del av ansvaret och bidra till att driva utvecklingen framåt både internt och i branschen som helhet. Inte minst inom den del av branschen där vi är verksamma och den del som ökar mest, IT-tjänster som produceras i datahallar, även kallat molntjänster. IT-drifttjänster i molnet sänker inte bara driftskostnaderna och ökar driftssäkerheten utan de minskar företagens miljöpåverkan betydligt jämfört med köp av egen hårdvara.

Vårt klimatarbete
Vi strävar efter att minimera vårt klimatavtryck inom samtliga affärsområden och i samarbete med våra leverantörer av datahallar och utrustning. 
Utöver det så sitter vi sedan september 2019 i nya lokaler som är miljöklassade. Vi samarbetar med två energieffektiva datacenter och arbetar kontinuerligt med återtag av produkter.

Miljöklassat kontor
I september 2019 flyttade vi nya säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner och som är miljöklassade och byggda för att klara nivå LEED Platinum (den högsta miljöklassen inom fastigheter).

Återtag av produkter
Vi strävar efter att förlänga produkternas livslängd genom att uppmana våra kunder att lämna tillbaka dem till oss när de inte har användning för dem längre. I första hand ser vi till att produkterna återanvänds genom att radera all data säkert, rekonditionera dem och sälja dem vidare i begagnat skick. I andra hand ser vi till att de återvinns miljömässigt.

Våra datacenter
Majoriteten av IT-tjänster produceras i kunders egna datahallar eller i kommersiella datahallar. Datahallar står för en allt större del av företagens koldioxidutsläpp. Redan idag står dessa verksamheter för drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid, enligt analysföretaget Gartner. Det är en siffra som växer i takt med att allt fler lägger ut sin IT-drift och köper IT som tjänst
Vi har därför valt att samarbeta med två datacenter som ligger i framkant kring hållbarhetsfrågor och som båda drivs av 100 % förnybar energi. Läs mer om våra datacenter.

Therese Falkbåge

Head of Marketing