IT Total in english

Miljö & Hållbar IT

Vi tror på ett engagemang i vår omvärld som bidrar till en hållbar värld och ett tryggare Sverige. 

Vi vill göra skillnad och därför engagerar vi oss i våra kunder, leverantörer och partners för att kunna utvecklas tillsammans och göra skillnad på riktigt. Vi verkar i en bransch som har stor påverkan på miljö och människor. Som bransch har vi en omfattande negativ miljöpåverkan genom transporter, tillverkning och ett ökande resursutnyttjande.
Vi anser att det är viktigt att ta vår del av ansvaret och bidra till att driva utvecklingen framåt både internt och i branschen som helhet. Inte minst inom den del av branschen där vi är verksamma och den del som ökar mest, IT-tjänster som produceras i datahallar, även kallat molntjänster. IT-drifttjänster i molnet sänker inte bara driftskostnaderna och ökar driftssäkerheten utan de minskar företagens miljöpåverkan betydligt jämfört med köp av egen hårdvara.

Vårt klimatarbete
IT-Total arbetar med kvalitetssäkring, uppföljning och bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete enligt företagets ledningssystem, QEISMS (Quality, Environmental and Information Security Management System). Arbetet omfattar hela verksamheten och utvecklas genom ständiga förbättringar.
Kvalitetsarbetet omfattar arbete med tydliga och mätbara kvalitets- och miljömål som bidrar till vårt medvetna arbete mot våra visioner med en tydlig förståelse för de utmaningar och möjligheter vi möter och som hjälper oss att aldrig kompromissa med våra principer.

Efterlevnad av relevant miljölagstiftning och föreskrifter är en del av vårt lagefterlevnadsarbete som även omfattar andra aspekter än miljö. Detta är en del av IT-Totals ledningssystem.
Säkerställande att miljölagar liksom andra lagar efterlevs sker genom beslut i den löpande verksamheten och genom interna revisioner samt kontrolleras slutligen av företagsledningen i ledningens genomgång.

Miljöklassat kontor
I september 2019 flyttade vi nya säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner och som är miljöklassade och byggda för att klara nivå LEED Platinum (den högsta miljöklassen inom fastigheter).

Återtag av produkter
Vi försöker alltid ur ett livscykelperspektiv att hitta miljövänliga lösningar och att göra så miljövänliga materialval som det är praktiskt möjligt när vi implementerar våra kundlösningar.

Vi strävar efter att förlänga produkternas livslängd genom att uppmana våra kunder att lämna tillbaka dem till oss när de inte har användning för dem längre. I första hand ser vi till att produkterna återanvänds genom att radera all data säkert, rekonditionera dem och sälja dem vidare i begagnat skick. I andra hand ser vi till att de återvinns miljömässigt.

Vi är också mycket samvetsgranna med vårt val av leverantörer och underleverantörer som vi samarbetar med. De är alla en förlängning av vår filosofi och vår policy och förväntas vara lika bekanta och medvetna om både våra kvalitetskrav och våra miljökrav.


Våra datacenter
Majoriteten av IT-tjänster produceras i kunders egna datahallar eller i kommersiella datahallar. Datahallar står för en allt större del av företagens koldioxidutsläpp. Redan idag står dessa verksamheter för drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid, enligt analysföretaget Gartner. Det är en siffra som växer i takt med att allt fler lägger ut sin IT-drift och köper IT som tjänst
Vi har därför valt att samarbeta med två datacenter som ligger i framkant kring hållbarhetsfrågor och som båda drivs av 100 % förnybar energi. Läs mer om våra datacenter

Vi strävar efter att överträffa lagliga och sociala krav, både vad gäller kvalitet och miljö. För att säkerställa företagets kontinuerliga kvalitets- och miljöarbete är det ett måste att öka kunskapen och kompetensen hos de anställda. Kontinuerlig utbildning av personalen ingår i IT-Totals fokus att vara en attraktiv arbetsgivare, något som är avgörande för att vi ska kunna attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens för vår verksamhet.

Vi arbetar även främjande med miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att aktivt välja bort vissa investeringar som inte är främjande och välja hållbara alternativ.  Vi rapporterar kring ESG-frågorna genom Position Green, som du kan läsa med om här.

 

Har du några frågor och vill att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter via länken nedan så hör vi av oss. 

 

Kontakta mig

Therese Falkbåge

Head of Marketing