Vi bryr oss om säkerhet. Jättemycket.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget som bryr sig. Jättemycket. Vi är idag en bra bit på vägen. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att all personal på IT-Total är säkerhetsprövade. Vi sitter i nya säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner och som är byggda för att klara nivå LEED Platinum (den högsta miljöklassen inom fastigheter). Vi använder oss dessutom av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi har svensk leverans.

Vi bryr oss dock inte bara om säkerhet. Vi bryr oss om våra kunder, medarbetare och partners jättemycket. IT-Total föddes ur idén att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare inom sin bransch. Sedan start har vi representerat något nytt genom att vara nytänkande, kundfokuserade och framtidsinriktade.

Vår affärsidé är att leverera säker och hållbar IT-infrastruktur med högsta värde för våra kunder. Med stort engagemang och hög kvalité levererar vi säker och kundanpassad IT-infrastruktur oavsett om det är en lokal lösning, en hybridlösning, en molntjänst eller komplett IT-drift. Det finns en gedigen driftkultur, med många års erfarenhet av att leverera IT som tjänst. Vi hjälper dig även med lösningar och tjänster inom cybersäkerhet för att skydda dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot.

Hos oss möter ni de vassaste konsulterna i branschen inom IT-infrastruktur och cybersäkerhet. Ni kan nyttja vår unika specialistkompetens som kompetensförstärkning, vid akuta problem, som samarbetspartner i förändringsprojekt.

IT-Total i korthet  
IT-Total grundades 2011 i Stockholm. I Juni 2019 förvärvade det nordiska private equity bolaget Segulah ett majoritetsaktieinnehav i IT-Total för att stödja bolaget i sin tillväxtfas och strategiska utveckling. Segulah samarbetar med befintliga grundare och minoritetsaktieägare som har kvar ett aktieinnehav på 45% i bolaget. Det nya ägarskapet skapar möjligheter att fortsätta tillväxtresan och utvecklas till att bli en ännu bättre och större leverantör till såväl befintliga som nya kunder.  

IT-Total rankas som en av de högsta av alla IT-leverantörer när det gäller att skapa värde och kundnöjdhet av Sveriges företag och organisationer.  Vi ha räven fått en rad fina utmärkelser som The Customers Choice av Veeam, Partner Of The Year av HP, Partner of the year av HP Enterprise, Norra Europas bästa Aruba Networks partner av HP Enterprise, DI-Gasell och Veckans Affärer Superföretagen.

Di Gasell Va Uc