IT Total in english

Security Operations Center

Upptäck och agera på cyberhot.

Förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med snabb reaktionstid är två kritiska faktorer för ett effektivt cybersäkerhetsprogram. Detta är oftast förknippat med tunga investeringar, både i teknologi, processer och människor.

Security Operations Center (SOC) från IT-Total skapar de förutsättningar som behövs för att vidta rätt åtgärder snabbt. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

Dessutom kan tidiga indikatorer på intrång hittas och hanteras vilket minskar cyberriskerna avsevärt.

Hur går det till?
IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder.

 

cybersecurity_SOC_IT-Total

 

Vår tjänst ger dig

  • Minskade kostnader vid säkerhetshändelser
  • Kontinuerlig övervakning och åtgärd
  • Förkortad tid från avvikelse till åtgärd
  • Ökad insyn och proaktivt säkerhetsarbete 
  • En holistisk övervakning från klient till moln

Jag önskar att ni kontaktar mig:

Diego López

Head of Cyber Security

Säkerhetshotet från insidan

Se vårt inspelade webinar "Hur stort säkerhetsproblem är egentligen insiderhot"? Insiderhot (Insider Threat) är än idag en av de vanligaste orsakerna till intrång och dataläckage. Att de endast begås av illvilliga hackare och statsaktörer utifrån är en myt.

Security Operations Center

Minska cyberriskerna. Hanterad hotdektektering 24/7/365