IT Total in english

Security Operations Center

En Cybersäkerhetspartner som bryr sig. Jättemycket.

 

Förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med snabb reaktionstid är två kritiska faktorer för ett effektivt cybersäkerhetsprogram. Detta är oftast förknippat med tunga investeringar, både i teknologi, processer och människor.

Security Operations Center (SOC) från IT-Total skapar de förutsättningar som behövs för att vidta rätt åtgärder snabbt. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

Dessutom kan tidiga indikatorer på intrång hittas och hanteras vilket minskar cyberriskerna avsevärt.

Hur går det till?
IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder.

IT-Total SOC består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

 

Ny SOC bild_201001

 

Passar dig som vill

  • Avlasta er verksamhet och ligga steget före i säkerhetsarbetet
  • Förkorta tid från avvikelse till åtgärd
  • Effektivt analysera avvikelser i er miljö
  • Minska kostnader vid säkerhetshändelser.

Fredrik Rosencrantz

Head of Service & Operations & Cyber Security

Säkerhetshotet från insidan

Se vårt inspelade webinar "Hur stort säkerhetsproblem är egentligen insiderhot"? Insiderhot (Insider Threat) är än idag en av de vanligaste orsakerna till intrång och dataläckage. Att de endast begås av illvilliga hackare och statsaktörer utifrån är en myt.

Security Operations Center

Minska cyberriskerna. Hanterad hotdektektering 24/7/365