En Cybersäkerhetspartner som bryr sig. Jättemycket.

Förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med snabb reaktionstid är två kritiska faktorer för ett effektivt cybersäkerhetsprogram. Detta är oftast förknippat med tunga investeringar, både i teknologi, processer och människor.

Security Operations Center (SOC) från IT-Total skapar de förutsättningar som behövs för att vidta rätt åtgärder snabbt. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

Dessutom kan tidiga indikatorer på intrång hittas och hanteras vilket minskar cyberriskerna avsevärt.

Hur går det till?

IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. 

IT-Total SOC består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

Ny SOC bild_201117

Passar dig som vill

  • avlasta er verksamhet och ligga steget före i säkerhetsarbetet
  • förkorta tid från avvikelse till åtgärd
  • Effektivt analysera avvikelser i er miljö
  • minska kostnader vid säkerhetshändelser.

 

Vill du bli kontaktad av Sebastian? 

Fyll i formuläret nedan.