IT Total in english

Nordax

Så hjälper IT-Total banken Nordax att växa på en konkurrensutsatt marknad

I sex år har banken Nordax använt IT-Totals tjänster. Genom åren har det funnits utmaningar, men ett unikt och tight samarbete har vuxit fram.  – Alla avtal i all ära, men relationer är viktiga, säger Claes Johansson på Nordax.

Nordax är en modern bank som möter samhällets behov av kapitaltjänster. Det är en bank som utmanar mer traditionella och större aktörer på marknaden. Kunder är exempelvis unga personer som gör ”gigg” (tillfälliga jobb), egna företagare och pensionärer.

Nordax började använda sig av IT-Totals tjänster 2016. De köper molntjänster från andra leverantörer, men behöver specifika program och applikationer internt, och det är här IT-Total kommer in i bilden. De levererar hela infrastrukturen för Nordax, vilket innebär drift och förvaltning av servrar till delar av nätverket. 

–    IT-Total ser till att plattformen finns tillgänglig, att den underhålls, är stabil och säker, säger Claes Johansson, Head of IT-operations på Nordax. 

 

Nära organisatoriskt samarbete

Innan samarbetet började låg Nordax IT-drift i egen regi, där äldre teknik medförde mycket manuellt jobb. Verksamhetens IT-avdelning var relativt liten med många konsulter och en mer insatsdriven organisation.

–    IT Total har varit Nordax Bank primära partner inom IT-drift de senaste åren. Vi har under denna period växt kraftigt och IT Totalt har växt tillsammans med oss och utvecklat våra förmågor för att möta kraven som finns inom den finansiella sektorn, säger Adam Wiman, CIO på Nordax. 

Adam-Wiman-webb

Adam Wiman, CIO på Nordax

I dag har de två företagen ett nära organisatoriskt och operationellt samarbete där IT-Total är med redan i diskussions- och idéstadiet. Nordax har tillsammans med sin partner renoverat infrastrukturen och bytt ut gammal teknik. 

–    Vår IT har blivit mer strömlinjeformad och kostnadseffektivt. Det kommer också att bli enklare att bygga på ny teknik. Vi måste kunna förändras snabbt för att leverera nya funktioner och tjänster till kunderna, säger Claes Johansson. 

–    Att ha en IT-lösning som fungerar och är effektiv är en utmaning eftersom det finns höga krav från marknaden. Det är också en utmaning med myndigheternas snåriga regelverk i en värld som konstant förändras, säger Murat Yigit, Head of Strategy och kundansvarig på IT-Total.

"IT-Total ser till att plattformen finns tillgänglig, att den underhålls, är stabil och säker"
Claes Johansson, Head of IT-operations på Nordax.

Även små förändringar kan bli en utmaning 

Under de sex år som Nordax och IT-Total har samarbetat, har marknaden förändrats radikalt. De senaste åren har det kommit nya sorts hot och utmaningar, exempelvis utpressningsprogram (Ransomware). Samtidigt har det stiftats nya lagar, till exempel dataskyddsförordningen GDPR som ska tillämpas. Även kundbeteendet har förändrats. 

–    Vi är en onlinebank där kundflödena fortsätter även efter stängning. I framtiden behöver vi antagligen skala upp, och det fort. Då är det bra att ha en partner som vi har en bra dialog med och som hjälper oss med tekniken, säger Claes Johansson. 

En viktig orsak till det goda samarbetet är hur man har kommunicerat. De två företagen är lyhörda åt båda hållen och har en gemensam syn på vad som har levererats bra och mindre bra, men oavsett har verksamheten alltid fungerat tack vare vår dagliga kommunikation, berättar Murat Yigit. 

–    Vi har en ömsesidig tillit och respekt. Det vill jag verkligen hylla. Det är ett unikt samarbete som vi har. Vi har hittat en väg att existera i en väldigt snabb och föränderlig värld, säger han. 

–    Jag behöver lägga mindre energi och tid på relationer som skaver och går sönder. Alla avtal i all ära, men relationer är viktiga, säger Claes Johansson. 

 

”Learning by doing”

Nordax är i en expansiv fas. När samarbetet med IT-Total inleddes hade de en enda produkt i ett enda land. Nu har de flera produkter i flera länder, och växer i snabb takt. Nyligen förvärvades Bank Norwegian.

–    Vi formulerar önskemål och högt ställda krav, och IT-Total tar fram en lösning; en arkitektur som ska hålla över tid, som är spårbar, övervakningsbar, transparent för myndigheterna, och fungerar i det dagliga arbetet. Det gäller att systemet är flexibelt och lättrörligt, säger Claes Johansson.  

Genom åren har det funnits skarpa lägen och utmaningar, men de har övervunnits, och samarbetet har alltid hållit. 

–    Varför ska vi avsluta ett samarbete där driften och verksamheten hela tiden fungerar? Vi har en upptid som är närmare 100 procent månad efter månad, tack vare IT-Total, avslutar Claes Johansson. 

Murat Yigit

‪Chief Strategy Officer