Vi bryr oss om nätverk. Jättemycket.

Ett nätverk fungerar bäst när det inte märks
Ett nätverk som inte fungerar har en stor påverkan på både verksamheten och personalen. Redan vid små fördröjningar kan vi se att det får konsekvenser för andra delar i IT-miljön som i sin tur får konsekvenser som minskad produktivitet, förlorade intäkter och försvårade samarbeten. 

Nätverket är ryggraden och den centrala delen för att verksamhetens IT-miljö ska var säker och tillgänglig.

Vad kan vi hjälper er med?
Hos IT-Total möter ni erfarna specialister som bryr sig och flexibla nätverkstjänster och produkter för att din verksamhet skall fungera optimalt.

Våra tjänster och lösningar inom nätverk hjälper er och er organisation att möta dagens stora krav på säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Vi levererar samtliga våra nätverkslösningar som tjänst. Våra lösningar omfattar allt från design och konfigurering till installation av hårdvara. Vi ansvarar för all drift och övervakning. Vi tar det fulla ansvaret för att ert nätverk fungerar optimalt i er verksamhet. Med IT-Totals tjänst får ni en flexibel, säker och snabb uppkoppling mot ert företags resurser.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans. Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. 

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Våra lösningar inom Network:

Managed IT:

Consulting: