Vi tar ett helhetsansvar över ert nätverk så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Våra tjänster och lösningar inom nätverk hjälper er och er organisation att möta dagens stora krav på både säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Vi levererar alla typer av nätverkslösningar (LAN, WLAN, WAN) som tjänst. Våra lösningar omfattar allt från design och konfigurering till installation av hårdvara. Vi ansvarar för all drift och övervakning, till en fast månadskostnad. Vi tar det fulla ansvaret för att ert nätverk fungerar optimalt i er verksamhet. Ni får en flexibel, säker och snabb uppkoppling mot ert företags resurser.

Passar dig som behöver:

  • En fungerande och effektiv IT-miljö

  • Specialistkompetens

  • Möta dagens krav på säkerhet, tillgänglighet och prestanda

  • Flexibel, säker och snabb uppkoppling

  • Säkerhetsklassad personal

  • Säkert nätverk