Servicedesk

Servicedesk är användarnas naturliga gränssnitt och kontaktyta för IT-relaterade ärenden

Kundanpassade supportlösningar 24x7x365
IT-Total har lång erfarenhet av support gällande IT-frågor och vet vad som krävs för att leverera en väl fungerande, konkurrenskraftig och kostnadseffektiv supportfunktion. Vi erbjuder supportlösningar för alla typer av ärenden dygnet runt alla årets dagar (24x7x365) och att vara den gemensamma kontaktpunkten för IT-relaterade ärenden.

Support i egen regi
Vi har i egen regi utvecklat en supporttjänst med personlig och högklassig servicedesk. Tjänsten fungerar lika bra för organisationer med eller utan egen IT-personal. Era medarbetare behöver bara ringa ett enda telefonnummer för att få hjälp med alla sina IT-frågor och problem. Servicedesk agerar exempelvis 1st line för hela företaget, 2nd line till er nuvarande support­funktion eller som en förlängd arm till IT-ledningen. Tjänsten är det naturliga valet i samband med någon av IT-Totals övriga tjänster. Alla ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem vilket säkerställer spårbarhet och strukturerad hantering av ärendena enligt de SLA som gäller samt ser till att inga ärenden hamnar mellan stolarna.

Fjärrsupport
IT-Totals Servicedesk erbjuder även fjärrsupport eller online support. Vi kan inom några sekunder upprätta en förbindelse till önskad PC eller server via internet och fjärrstyra denna precis som om vi satt framför den. Med detta verktyg kan ni låta en av våra tekniker lösa problemet omgående online.