IT Total in english

Våra värderingar - GEKKO

Låt oss presentera vår GEKKO

GECKO med ord-1


För att vår värdegrund ska vara levande och lätt att komma ihåg så har vi tagit in förstärkning.


GEMENSKAP – Vi är starkare tillsammans

Vi tror på att vi är starkare tillsammans. Att magi skapas när vi arbetar som ett lag och visar respekt och lyhördhet. Ett lag där vår gemenskap och omtanke för varandra lyfter oss och gör att vi trivs och har kul på jobbet.

 

ENGAGEMANG – Vi gör skillnad

Vi vill göra skillnad och därför engagerar vi oss i våra kunder, leverantörer och partners för att kunna utvecklas tillsammans och göra skillnad på riktigt. Vårt engagemang börjar på hemmaplan och skapar gemenskap och resultat. När vi stöttar varandra presterar vi som allra bäst. Vi tror på ett engagemang i vår omvärld som bidrar till en hållbar värld och ett säkrare Sverige.

 

KOMPETENS – Vi har viljan att alltid bli lite bättre

Vi har sedan start fokuserat på att knyta de mest kompetenta personerna inom deras område till oss. Vi tror på att vara nytänkande, kundfokuserade och framtidsinriktade och att omge oss med kompetenta kollegor och lära av varandra. Att tillsammans ha modet att prova och viljan att ständigt förbättra.

 

KUNDFOKUS – Kundens bästa är alltid vårt fokus

När vi gör något, är det alltid för kundens bästa. Vi tummar inte på kvalitén i vår strävan efter att överträffa kundens förväntningar. Vi tror på att utvecklas tillsammans med våra kunder och är stolta över de resultat vi skapar gemensamt.

 

OMTANKE – Vi bryr oss. Jättemycket.

Vi är inte som alla andra. Omtanke är nämligen något vi tar på blodigaste allvar. Genom att verkligen bry oss om varandra och vår arbetsmiljö har vi bästa möjliga förutsättningar att bry oss om våra kunder, partners och leverantörer. Eftersom vi vet att medarbetare som mår bra presterar bättre.

Anna Henderson

Head of HR