IT Total in english

Cyber Security

Identifiera, Förebygga, Stoppa, Hitta & Reagera på hot.

 

Våra specialister som har flera års erfarenhet inom Cyber Security hjälper våra kunder med att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den alltmer komplexa hotbilden.

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen

Det som kännetecknar IT-Total är att vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. 
Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

IT-Total är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013  (ledningssystem för informationssäkerhet)

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Prenumerera på vår säkerhetsfeed 

Prenumerera på Security Alerts

 

Jag önskar att ni kontaktar mig:

Diego López

Business Development Manager, Cyber Security

Hur upptäcker vi cybersäkerhetsrisker i en verksamhet?

Svenska verksamheter och företag står inför en förändrad hotbild och utökade krav när det gäller cybersäkerhet. Att bygga säkra system och motståndskraft emot sårbarheter och nya attackvektorer är mer aktuellt än någonsin.

SOC - Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) från IT-Total övervakar din miljö mot säkerhetshot för att förhindra attacker. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

Hanterade säkerhetstjänster

Våra tjänster minimerar attackvektorn och skyddar din IT-miljö. Våra tjänster bygger på den senaste teknologin.

Advisory

En utmaning för alla organisationer idag är att hitta, anställa och behålla kompetens inom området. Stärk er befintliga organisation med seniora experter.

Cyber Security Assessment

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar? Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Cyber Security Glossary

I cybersäkerhetsvärlden älskar man akronymer, men de kan vara liteförvirrande och det är lätt att blanda ihop dem. Därför vill vi på IT-Totalhjälpa dig. Memorera den här lilla ordlistan så kommer du aldrig attprata om ATP när du menar APT!

Awareness

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

Vendors & Partners

Affärsområdets teknologistack består av noga utvalda leverantörer och samarbetspartners. Vi erbjuder marknadsledande IT-lösningar. Här finner du några av de leverantörer vi samarbetar med samt innehar en djupare kompetens inom deras IT-lösningar.

Arbetsmetod för cybersäkerhet

Ta del av vår metod för hur man bäst jobbar med cybersäkerhet och hur man upptäcker hot och problem.