Cyber Security

Vi bryr oss jättemycket om cybersäkerhet.

Affärsområdet Cyber Security består av en grupp specialister med mångårig erfarenhet inom området.

För att hjälpa våra kunder att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den allt mer komplexa hotbilden, arbetar vi med ett holistiskt tillvägagångsätt när det kommer till säkerhet genom att applicera våra fyra hörnstenar på samtliga tre av våra leveransområden ”Product”, ”Consultancy & Advisory” och ”Managed Security Services” .

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och
cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig.
Jättemycket.Passar dig som behöver: 

  • Upprätthålla tillgänglighet 

  • Garantera regelefterlevnad  

  • Möta den komplexa hotbilden 

  • Specialistkompetens 

  • Upptäcka kända och okända hot 

  • Säkerhetsklassad personal

Sebastian Rosendahl Cyber

Sebastian Rosendahl

Business Area Manager: Cyber Security

070-968 54 03