IT Total in english

Cyber Security

Vi arbetar med ett holistiskt tillvägagångssätt genom att applicera våra fyra hörnstenar: Identifiera, Förebygga, Stoppa, Hitta & Reagera.

 

Med en grupp specialister som har flera års erfarenhet inom Cyber Security hjälper vi våra kunder med att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den alltmer komplexa hotbilden.

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen

Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.
Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.
Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Se "Fredrik möter våra experter där vi diskuterar cybersäkerhet.

Till programmet

Fredrik Rosencrantz

Head of Managed Services & Cyber Security

Arbetsmetod för cybersäkerhet

Ta del av vår metod för hur man bäst jobbar med cybersäkerhet och hur man upptäcker hot och problem.

MSS – Managed Security Services

Våra tjänster ökar teknikutnyttjandet och proaktiviteten genom att förutse, förhindra, detektera och reagera på hot. Vi anser att samverkan mellan människor, processer och teknik möjliggör en starkare motståndskraft mot cyberattacker.

SOC - Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) från IT-Total skapar de förutsättningar som behövs för att vidta rätt åtgärder snabbt. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

CSIRT - Cyber Security Incident Response Team

Är ni drabbade av en cyberattack, misstänker ni ett intrång eller angrepp? Kontakta IT-Total CSIRT så bistår vi med experthjälp!

Advisory

En utmaning för alla organisationer idag är att hitta, anställa och behålla kompetens inom området. Stärk er befintliga organisation med seniora experter.

Cyber Security Glossary

I cybersäkerhetsvärlden älskar man akronymer, men de kan vara liteförvirrande och det är lätt att blanda ihop dem. Därför vill vi på IT-Totalhjälpa dig. Memorera den här lilla ordlistan så kommer du aldrig attprata om ATP när du menar APT!

Assessment

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar? Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Awareness

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

Testing

Alla organisationer är potentiella mål för cyberkriminella dygnet runt året runt. Kriminella och hackare ligger ständigt steget före försvaret

Vendors & Partners

Affärsområdets teknologistack består av noga utvalda leverantörer och samarbetspartners. Vi erbjuder marknadsledande IT-lösningar. Här finner du några av de leverantörer vi samarbetar med samt innehar en djupare kompetens inom deras IT-lösningar.