Vi bryr oss jättemycket om cybersäkerhet.

Affärsområdet Cyber Security består av en grupp specialister med mångårig erfarenhet inom området. För att hjälpa våra kunder att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den allt mer komplexa hotbilden, arbetar vi med ett holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till säkerhet genom att applicera våra fyra hörnstenar Identifiera, Förebygga, Stoppa, Hitta & Reagera på samtliga tre av våra leveransområden .

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans. 

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket

 

Vårt erbjudande inom Cyber Security

Cyber Defense Center:

  • MSS  (Managed Security Services)

  • SOC (Security Operations Center)

  • CTI (Cyber Threat Intelligence)

  • CSIRT (Cyber Security Incident Response Team)

Consulting:

Product:

 

Vill du bli kontaktad av Sebastian? 

Fyll i formuläret nedan.