IT Total in english

Backup as a Service

Vi bryr oss jättemycket om att skydda er data.

 

Det går inte att skydda sig mot allt även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataförlust. Att förlora data, t.ex. kritiska dokument eller databaser, får för de allra flesta företag stora konsekvenser.

För att förhindra att dataförlust sker rekommenderar vi att ni säkerställer att era servrar, system och cloud-instanser är skyddade samt att er affärskritiska information finns säkert förvarat inom Sveriges gränser. Detta så att ni kan vara snabbt tillbaka på benen igen om något oväntat inträffar.

Tryggt, säkert och tillgängligt
Backup as a Service är baserad på en beprövad och marknadsledande teknologi. Lösningen drivs i två av våra tre säkerhetsklassificerade datacenter som samtliga är placerade i Sverige.

Om något oväntat skulle inträffa får ni omedelbar hjälp av våra experter som snabbt påbörjar en process för att återställa allt till sitt ursprung.


Få kontroll på era kostnader
Få kontroll över era kostnader genom att betala utifrån nyttjad kapacitet per månad (OPEX-baserat) istället för att investera i egen backup-plattform i egen drift. På detta sätt kan ni enkelt vid behov fördela specifika kostnader per system, avdelning eller gruppering. Med tjänsten får ni inte bara kontroll över era investeringskostnader utan även kostnader och risker kopplat till personalberoenden.

Få mer tid till att fokusera på verksamheten
Istället för att ni ska lägga dyrbar tid på att hantera era backuper kan ni låta IT-Total ta det ansvaret. Ni och er organisation agerar helt enkelt beställare och öppnar ärenden hos IT-Totals Servicedesk via mail, telefon eller vårt ärendehanteringssystems webbportal.

Passar dig som behöver:
  • Er data placerad i Sverige
  • Öka fokus på verksamhets nytta
  • Öka informationssäkerheten
  • Frigöra tid och resurser
  • Skydd mot katastrofer, cyberattacker, stöld, datorhaveri och raderade filer
  • Säkerhetsprövad personal

Jonas Qvarnström

Pre-Sales: Server & Storage/Backup & DR

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på inför valet av molntjänst?

Se vårt inspelade webinar ”5 saker molnjättarna INTE vill att du ska känna till” - där vi avslöjar vad Amazon, Google och Microsoft INTE berättar för dig.