Backup som tjänst

Backup som tjänst säkerställer att din information är säker och finns tillgänglig 

Med IT-Totals Backup som tjänst kan du fokusera på din kärnverksamhet genom att låta oss hantera din backup och restore på ett säkert och tillgängligt sätt. Samtidigt som du får kontroll på era kostnader.

Få kontroll på dina kostnader
Med IT-Totals Backup som tjänst får du enkelt kontroll över dina kostnader då du får en helt rörlig kostnad (OPEX-baserad) istället för att investera dyrt (CAPEX) med de risker det medför. På detta sätt kan du enkelt vid behov fördela specifika kostnader per system, avdelning eller gruppering. Med tjänsten får ni inte bara kontroll över era investeringskostnader utan även kostnader och risker kopplat till personalberoenden.

Få mer tid till att fokusera på verksamheten
En växande datamängd är ofta en av företags/IT-avdelnings största utmaningar. Rapporter visar att datavolymen för ett medelstort företag växer i genomsnitt 60-70 % per år,  all denna information måste självfallet hanteras och skyddas. Istället för att du ska lägga dyrbar tid på att hantera dina backuper kan du nu låta IT-Total ta det ansvaret, du och din organisation agerar helt enkelt beställare och öppnar ärenden hos IT-Totals Servicedesk via mail, telefon eller vårt ärendehanteringssystems webbportal. Vår trevliga, svensktalande och kompetenta personal hjälper dig sedan hela vägen genom processen och återkopplar ärendet genom en rapport på utförd aktivitet.

Tryggt, säkert och tillgängligt
IT-Totals Backup som tjänst är baserad på beprövad, marknadsledande teknologi för att kunna säkerställa att tjänsten är stabil, pålitlig och att den kan hantera dina växande behov. När du väljer att låta IT-Total leverera hela värdet drivs hela lösningen i ett av våra tre säkerhetsklassificerade datacenter i Stockholm som du tillsammans med oss självklart är välkommen att besöka. Du kommer under hela avtalstiden ha möjlighet att kontakta våra supporttekniker och dessutom kommer våra Service Delivery Managers kontinuerligt rapportera och följa upp leveransens kvalitet. Med IT-Totals Backup som tjänst säkerställer du att dina  servrar, system och cloud instanser är skyddade från dataförlust. Du säkerställer även att er affärskritiska information finns säkert förvarat hos oss och om något oväntat skulle inträffa får du omedelbar hjälp av våra experter som snabbt påbörjar en process för att återställa allt till sitt ursprung.

Vill du veta mer? 

Fyll i dina uppgifter så kontaktar en rådgivare som är specialist på tjänsten dig. 


Jan-Erik Johansson

Jan-Erik Johansson

Säljchef / Bid-manager

073-522 73 99

Exempel på fördelar med IT-Totals Backup as a Service

  • Kundspecifik behovsanalys för just din IT-miljö
  • Möjligheten till lokal replika av backupen i eget datacenter
  • Backup över internet eller fiber
  • Flexibla retention-tider för olika system
  • Komprimering/deduplicering
  • Backuper av Cloudplacerad data
  • Flera olika SLA-nivåer
  • Kund dedikerad Backupserver