IT Total in english

Cyber Security Assessment

Skapa kontroll över cybersäkerhetsarbetet.

 

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar? Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen.

Inom leveranskategorin "Assessment" erbjuder vi specialanpassade tjänster för att hjälpa organisationer att utvärdera, skapa och förbättra sina processer, säkerhetsarkitektur och strategi.

Vi hjälper er att prioritera, balansera och på ett strategiskt sätt fördela kostnaden för att skydda era tillgångar mot potentiella risker och hot.
Våra seniora cybersäkerhetsexperter besitter flera års erfarenhet av "Assessment" uppdrag inom olika branscher.

Cyber Security Assessment

Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen.

Diego López

Business Development Manager, Cyber Security