IT Total in english

Assessment

Skapa kontroll över cybersäkerhetsarbetet.

 

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar? Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen.

Inom leveranskategorin "Assessment" erbjuder vi specialanpassade tjänster för att hjälpa organisationer att utvärdera, skapa och förbättra sina processer, säkerhetsarkitektur och strategi.

Vi hjälper er att prioritera, balansera och på ett strategiskt sätt fördela kostnaden för att skydda era tillgångar mot potentiella risker och hot.
Våra seniora cybersäkerhetsexperter besitter flera års erfarenhet av "Assessment" uppdrag inom olika branscher.

Exempel på våra gransknings- och bedömningstjänster:

Fredrik Rosencrantz

Head of Service & Operations & Cyber Security

Detektera skadligt innehåll i ditt Salesforce-moln

Många av våra kunder är idag omedvetna om “shared responsibility model” som innebär att leverantören endast ansvarar för säkerheten i allt som finns i molnet medan kunden ansvarar för allt som laddas upp i molnet.

Cyber Security Assessment

Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen.

Cyber Risk & Threat Assessment

Att upptäcka IT-attacker är en stor utmaning, de blir alltmer avancerade samtidigt som komplexiteten ökar i dagens IT-infrastruktur. Angriparna är i dag mer välfinansierade och organiserade än någonsin tidigare.