IT Total in english

Asset Management as a Service

Få en bra överblick över era IT-tillgångar.

 

Många IT-avdelningar är idag under stor press för att leverera bättre värde när deras budgettillväxt är minimal eller till och med platt. Det betyder att IT måste granska och optimera sina utgifter. Många organisationer saknar ofta en bra överblick över vilken IT-utrustning som finns i organisationen. De flesta organisationer kan idag spara pengar genom att inte göra onödiga inköp då det i många fall finns outnyttjade resurser ute i organisationen

Vilka resurser ligger under leasingkontrakt? När löper kontrakten ut? Finns det inaktiva resurser som kan återanvändas eller säljas vidare?

Förbättrade inköpsbeslut, ökad säkerhet och miljövinster
Vi hjälper er att spåra all nödvändig information om era IT-tillgångar, oavsett om de är köpta via oss eller inte. Ni får på så vis en bättre överblick, vilket medför förbättrade inköpsbeslut, ökad säkerhet vid avyttring och direkta miljövinster som stödjer den cirkulära ekonomin.

Enkelt att sortera och söka efter relevant information
Med Asset Management as a Service kan ni enkelt sortera eller söka efter relevanta detaljer eller djupdyka och ta del av relevant livscykeldata.

Utöver detta får ni även koll på brukare, kostnadsställen, inköpskostnader och mycket mer.

Christer Alm

Head of Solutions