IT Total in english

Disaster Recovery as a Service

Säkra upp er IT-miljö så att den alltid finns tillgänglig.

 

En utmaning många organisationer står inför är att alltid ha sin IT-miljö tillgänglig. Då allt fler verksamheter är beroende av att sin IT fungerar, ökar även kraven kring att hålla den tillgänglig. En försäkring vid katastrofer skapar en fundamental trygghet och hjälper till att vara igång vid en störning efter bara några minuter.

För att kunna erbjuda en redundant datahall och en RTO (Recovery Time Objective) på noll sekunder har vi byggt ett fullt redundant metrokluster mellan våra datahallar vilket gör att en datahall kan falla bort utan att man märker det.

Vissa av våra kunder har dock en egen primär IT-miljö i sin egna datahall och väljer att använda en av IT-Totals datahallar som sin sekundära och lite beroende på avstånd mellan hallarna så erbjuder vi olika lösningar för att även dessa kunder ska kunna ha en DR miljö att luta sig emot ifall deras egna datahall faller bort.


Passar dig som behöver:
  • En alltid tillgänglig IT-miljö
  • Öka fokus på verksamhets nytta
  • Öka informationssäkerheten
  • En periodiserad ekonomi
  • Skydd mot katastrofer, cyberattacker, stöld, datorhaveri och raderade filer

Jonas Qvarnström

Pre-Sales: Server & Storage/Backup & DR

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på inför valet av molntjänst?

Anmäl dig till vårt webinar. Registrera dig på vårt webinar ”5 saker molnjättarna INTE vill att du ska känna till” - där vi avslöjar vad Amazon, Google och Microsoft INTE berättar för dig.