IT Total in english

Firewall as a Service

Vi bryr oss jättemycket om era brandväggar.

 

Vi hjälper er att skydda er verksamhet mot de allt mer komplexa hoten. Med vår brandvägg som tjänst får ni professionell hjälp att skydda er data och tillgångar och därmed frigöra tid till att fokusera på verksamheten.

Vi skyddar er information och verksamhet mot både externa och interna hot. Ni kan välja att använda tjänsten som ett perimeterskydd mot Internet, applikationer och servrar i molnet och i datacentret.

Som tillval levererar vi identitetsbaserade rapporter och analys av logg och regelverk, vilket gör det möjligt att baserat på användare och dator bestämma vilka applikationer som skall vara tillgängliga.

Passar dig som önskar:
  • Fokusera på verksamhetsnyttan
  • Effektivisera kostnader
  • Förutse kostnader
  • Skydd i framkant
  • Högdriftsäkerhet
  • Vara i framkant med funktion
  • Svensktalande servicedesk
  • Hög tillgänglighet och prestanda
  • Hög säkerhet

Christer Alm

tf Head of Sales & Solutions