IT Total in english

Klimatsmart IT as a Service

Vi bryr oss om Klimatsmart IT.

 

Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera. Den trenden måste vändas för att vi ska få en hållbar miljö att leva i.

Om vi producerar färre datorer påverkar vi klimatet positivt. Era datorer ska leva längre och samtidigt fungera felfritt med oförminskad prestanda.

Det betyder att vi underhåller era datorer proaktivt och ser till att de alltid är uppdaterade. Som resultat ökar datorns livslängd och ni kommer samtidigt ha en bättre användarupplevelse.

Ni har dessutom möjlighet att köpa både nya och begagnade datorer ifrån start. Tjänsten Klimatsmart IT är ett samarbete tillsammans med HP där vi valt att använda oss vissa specifika HP-modeller.

Fördelar med tjänsten:
  • Tjänsten gör det möjligt att nyttja datorer i mer än 6 år med bibehållen prestanda till gagn för klimatet och er plånbok
  • Funktionsansvar från hårdvara till applikation
  • Proaktiv prestandabevakning ser till att era datorer levererar optimalt år efter år
  • Datorerna hålls uppdaterade med aktuella drivrutiner, operativsystem och applikationer.

 

Detta ingår i tjänsten:
  • Komplett klienthanteringstjänst
  • Certifierade hårdvarumodeller, OS-image och obegränsat antal kundspecifika applikationer levereras som del av tjänsten
  • Komplett klienthanteringssystem inkluderat MDM-verktyg för hantering av telefoner såväl som Windows PC
  • Självserviceportal för slutanvändaren samt inventeringsfunktionalitet som gör skillnad i vardagen

Christer Alm

Head of Solutions