IT Total in english

Möt Björn Lindoff

Björn Lindoff

Roll:

Infrastructure Consultant 

 

Vad har du för roll på IT-Total?

I min nuvarande roll på IT-Total jobbar jag med Digitala strategier/IT-strategier samt IT-tekniska lösningar. Jag lyssnar av kunders verksamhetsbehov av IT, hur man vill att dessa stödsystem ska fungera utifrån behov samt krav och önskemål i förhållande till ekonomi. 

Jag omsätter sedan dessa krav till teknik och vilka tekniska plattformar som stödjer hur man vill att IT ska fungera, säger Björn. Vi vet att teknisk utrustning krånglar till 100%, det är kraven på IT som styr hur verksamheten ska förhålla sig till den i relation till kostnader. 

Vad gäller tekniska lösningar måste vi hantera problem som uppstår av att teknik går sönder av olika anledningar. Några av dessa anledningar kan vara att rörliga delar som går sönder och elektroniska komponenter som slits. Det kan också bero på mänskliga fel och logiska fel som uppstår, sådant kommer man  inte ifrån. Verksamhetens krav måste styra vad som är acceptabelt av vad som får ske vid händelse av tekniska störningar. Tid och pengar är de styrande enheterna. 

 

Hur har dina roller sett ut tidigare på IT-Total?  

Jag var med redan från uppstarten av IT-Total för 10 år sedan och hade då rollen att bygga upp affärsområdet för datacenter samt relationen med leverantörer bl.a. VMware och HP (idag HPE). Det har varit en väldigt kul resa i olika etapper där jag med min erfarenheter kunnat hjälpa våra kunder genom att vägleda dem genom olika tekniska vägval och teknologier. 

 

Vad har du arbetat med innan du började på IT-Total?

Innan IT-Total jobbade jag med grundarna av IT-Total i en annan organisation men med en liknade roll. Dessförinnan var jag egen egenföretagare inom IT-infrastruktur. Som egenföretagare var man ofta ensam till skillnad mot här på IT-Total där vi har vi flera team och jobbar tillsammans. 


Vad är det som gör att du trivs bäst med ditt jobb? 

IT-Total står för en fantastisk fin värdegrund med likasinnade personer som gillar utmaningar och jag ser en väldigt fin laganda. Det gör att man mår bra, både i jobbet men även privat. Denna sinnesstämning smittas av till våra kunder och gör det roligt att jobba, vilket även leder till roliga och spännande uppdrag. 


IT-Total_Personal_Björn Lindoff_Infrastructure Consultant-1

 

Vad möter du för utmaningar med ditt jobb?                     

För min del är det att förklara/beskriva tekniken/teknologierna för en verksamhet. Hur värdet av de tekniska komponenterna kan byggas så att det passar kundernas behov. IT är i många fall den enskilt största kostnaden utöver personalkostnader att hantera i ett företag. Utmaningen är att beskriva ur ett ekonomiskt perspektiv om en lösning är kostnadseffektiv. En produkt kan ha ett högt pris men är kostnadseffektiv (billig) i sitt ägande och till den funktion den fyller för att skapa ett värde. 

Ibland är utmaningen att förklara för en organisation som inte kan tekniken, att hitta analogier till IT om hur IT fungerar. IT är väldigt abstrakt att visa upp, i jämförelse med en byggnadsarbetare som bygger ett hus så kan vi se att något händer. I IT värden bygger vi virtuella hus som inte går att ta på, det kan vara svårt ibland att visualisera och beskriva. 

 
Hur tycker du kompetensutvecklingen fungerar på IT-Total?

Framförallt är det att få utmanas med kunders behov som möjliggör att vi utvecklas. Vi har en väldigt bra fördel att jobba i team med olika kompetenser i samma uppdrag vilket gör att individer utvecklas i takt med ansvar. 


Vad är det roligaste/mest spännande uppdraget du har haft på IT-Total?
Det enskilt roligaste uppdraget, men också med mest utmaning är en statlig myndighet. Det mest spännande uppdraget är att få möjligheteten att ta fram nya system, från ritbordet med en kravspecifikation till realisering, implementation, installation och operationell drift. 

 

Varför ska man börja jobba på IT-Total? 

Engagemanget hos alla medarbetare och den kultur som finns hos oss skulle jag säga. Vi har även väldigt duktiga och kompetenta medarbetare som man blir kompis med även utanför arbetet. 

 

Vill du vara med på vår resa? Just nu söker vi fler seniora infrastrukturkonsulter. 

Spana in våra lediga tjänster

Hur är det att jobba som konsult på IT-Total?

Vi välkomnar dig till en arbetsplats där du får arbeta med stimulerande projekt i en miljö med spetskompetens och IT-säkerhet på högsta nivå. Du befinner dig i en expertbetonad miljö och dina kollegor är bland de vassaste i branschen inom deras expertisområde.