IT Total in english

Network as a Service LAN

Vi bryr oss jättemycket om LAN.

 

När det kommer till nätverk är det ofta en utmaning att hänga med i dimensioneringen för verksamhetens behov över tid. Det ska vara tillgängligt och säkert oavsett i vilken fas företaget befinner sig i.

Utifrån era krav och behov hittar vi lösningar
Utifrån era krav och behov designar vi lösningen och realiserar den med standardiserade komponenter och funktioner. Ni får ett kostnadseffektivt och modernt nätverk som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet.

Vi tar ansvar för drift, övervakning, service och underhåll. Vi dokumenterar lösningen, så att underhållet kan bedrivas effektivt. Ett modernt nätverk kopplar samman er med applikationer, resurser eller andra användare oavsett utrustning. Det transporterar telefoni och video i realtid. Ni når privata, publika och hybrida molntjänster enkelt och säkert.

Vi utvecklas tillsammans med vår omvärld.
Vi utvecklar lösningen över tid och ser till att underlätta för er vid teknikskiften. Målet är att ni enkelt ska kunna tillgodose nya behov som uppstår i takt med att omvärlden och verksamheten förändras. Allt fungerar som det ska redan från start.

Passar dig som behöver:

  • Fokusera på verksamhetsnyttan
  • Effektivisera kostnader
  • Förutse kostnader
  • Vara i framkant med funktion
  • Svensktalande servicedesk
  • Ett bekymmersfritt och säkert nätverk
  • Hög tillgänglighet och prestanda
  • Hög säkerhet

Christer Alm

tf Head of Sales & Solutions