IT Total in english

SD-WAN as a Service

Vi bryr oss jättemycket om SD-WAN.

 

I takt med att applikationer och tjänster flyttas till molnet upplever många verksamheter att ett traditionellt WAN inte är designat för den säkra och dynamiska uppkopplade verkligheten.

Automatiserad och säker nätverksinfrastruktur
Med SD-WAN som tjänst får ni en automatiserad och säker WAN nätverksinfrastruktur.

Tjänsten förhindrar överbelastningar, likt ett trafiksystem där stora mängder trafikanter automatiskt och dynamiskt blir dirigerade vid rusningstrafik. Den är utformat för att förhindra oönskad köbildning och incidenter och levererar även trafikprioriteringsfunktioner i form av QoS (Quality of Service).

Passar dig som önskar:

  • Förutse kostnader samt effektivisera kostnader
  • Vara i framkant med funktion
  • Ökad säkerhet genom kryptering och segmentering av WAN-trafik
  • Erhålla belastningsbalansering mellan fler länkar
  • Programstyra flöden, prioritera flöden / applikationer
  • Redundant länk till befintlig Internet-åtkomst
  • Ersätta dyra MPLS-tjänster mot mer prisvärd Internet förbindelse
  • Svensktalande servicedesk
  • Hög tillgänglighet och prestanda
  • Hög säkerhet

Christer Alm

tf Head of Sales & Solutions