IT Total in english

Network Operations Center (NOC)

Vi bryr oss jättemycket om att förhindra problem och förkorta åtgärdstiden.

 

Övervakning av er IT-miljö - dygnet runt, året runt
IT-Total tillhandahåller övervakning av allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät. Genom övervakning av utrustning och anläggningar som en tjänst kan ni undvika kostsamma investeringar i personal, lokaler, system och processer.

Vi agerar på kritiska händelser innan de inträffar. I de fall det ändå uppstår problem får ni omedelbart information om aktuell händelse och åtgärdsarbetet kan påbörjas redan innan användarna drabbas märkbart. Detta ökar systemens tillgänglighet, minskar risk för stillestånd och total ner-tid samt innebär bättre möjlighet till felsökning då tjänsten oftast beskriver och ringar in felet tydligare än vad en användare kan.

Övervakningscentral (NOC)
Övervakningscentralen, som är en del av vår Servicedesk, är hjärtat i den operativa driften av vår egna samt kunders IT-infrastruktur och nät. Den är byggd för högsta tänkbara driftsäkerhet, där alla vitala funktioner är dubblerade och vissa fall tredubblerade.

Vårt NOC består av specialister med mångårig erfarenhet inom området.

Vår övervakningstjänst ger dig tillgång till mångårig erfarenhet av att analysera allt från enskilda larm till komplexa larmbilder. Genom att låta oss sköta din övervakning får du en tillförlitlig och kostnadseffektiv övervakning dygnet runt, året om.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket

Passar dig som vill:
  • Förkorta tid från avvikelse till åtgärd.
  • Ha en kostnadseffektiv övervakning
  • Effektivt analysera avvikelser i er miljö.
  • Minska kostnader vid säkerhetshändelser.

Fredrik Rosencrantz

Head of Service & Operations & Cyber Security