Tillsammans kan vi erbjuda mycket mer

 ur vi gör ett ännu mer komplett jobb åt våra kunder?
Det sker ett tydligt skifte i inköpsbeteendet av IT bland företag och organisationer. Numera har den operativa verksamheten många gånger tagit över ansvaret för verksamhetskritiska IT-system – datasystem som tidigare hanterades av en egen IT-avdelning. Detta faktum ställer nya kundkrav på dagens leverantörer av IT-lösningar för att kunna erbjuda kunderna kompletta lösningar från en part. Vi är övertygade om att resan till det digitala samhället kräver samarbete mellan flera olika typer av kompetenser. Syftet med partnerskap är att vi tillsammans erbjuder kunder en mängd olika typer av tjänster. Detta för att vi tillsammans ska kunna vara så konkurrenskraftiga och kompletta som bara är möjligt i form av allt ifrån skräddarsydda kundtillämpningar via standardprogramvaror till nätverk och infrastruktur.