IT Total in english

Servicedesk

Vi bryr oss jättemycket om ett engagerat, lösningsorienterat och personligt bemötande.

 

Vi erbjuder Svensk Servicedesk som en fullständig lösning för alla typer av supportavlastning från enskilt 1st line till fullständigt ansvar för er IT- miljö.

Vi har hög spårbarhet i allt som görs. Alla ärenden registreras och kategoriseras vilket ligger till grund för kraftfulla rapporter och statistik med möjlighet för anpassning enligt era önskemål. Vi erbjuder möjlighet att hjälpa er med analyser, förbättringsförslag och hur vi tillsammans kan möta era framtida utmaningar.

Vi jobbar nära våra kunder och ser till att vara en naturlig förlängning av den egna verksamheten. Då samtliga på Servicedesk ständigt agerar med stort säkerhetsfokus agerar vi det filter som oftast saknas i befintliga supportlösningar. Detta ger er trygghet, ökar servicenivån och minskar svarstiderna så att ni kan fokusera på er verksamhet.

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen

Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att vi på IT-Total har Svensk säkerhetsprövad personal med hög kompetens och vana att hantera kunder med höga säkerhetskrav.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder svensk leverans.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

Passar dig som vill ha:

 • Alltid tillgänglighet. Öppettider utanför normala kontorstider.
 • Möjlighet till onsite support.
 • Kraftfulla rapporter, statistik och analyser som kan anpassas utefter önskemål.
 • Support till era medarbetare, kunder eller leverantörer gällande IT-relaterade tjänster.
 • Felsökning, lösningar samt förslag till åtgärder.
 • Servicedesk med hög kompetens och servicenivå.
 • Spårbarhet i alla era ärenden.
 • Fjärrstyrning och remoteacess.
 • Vi möter önskemål om snabb hjälp på plats.
 • Process och ITIL baserat.
 • Självservice portal och rapportering (analys av miljö).

Marco Beutelrock

Head of Customer Service