IT Total in english

Våra Datacenter

Sveriges säkraste och modernaste datacenter – i kombination med låg miljöpåverkan. 

Våra datacenter är några av landets modernaste och säkraste med geografiskt olika placering för maximal säkerhet. Ni måste vara säkra på att vi levererar avbrottsfri IT-infrastruktur till er. Det är därför vi dubblat upp allt och har redundans på allt från internet, el, kyla och infrastruktur för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet.

Modernt, säkert och med högsta tillgänglighet
Vi driver idag flera hundra servrar i våra datacenter i Sverige. Varje datacenter har kraftig kapacitet och är byggt för att uppfylla kunders krav på fysisk säkerhet, redundans och kapacitet. Alla är byggda med senaste teknologin. De har högsta möjliga skydd mot explosion, brand, rökgas, vatten, strömavbrott, magnetism, inbrott, sabotage, åska och spänningsförändringar. Anläggningarna kameraövervakas och alla inspelningar lagras i minst 3 månader. De är bemannade och övervakas dygnet runt, året runt av säkerhetsvakter. Tillträde regleras av säkerhetsvakter. Genom att nyttja våra datacenter får ni också tillgång till övervakningstjänster, fjärrsupport och 24/7/365 support.

Lokalproducerade molntjänster
Vi ser våra datacenter som lokala fabriker varifrån vi producerar och levererar kundanpassade och lokalproducerade tjänster till våra kunder, så nära er som kund det bara går. All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut. Det finns ingen risk för avlyssning eller data på okänt ställe.

Grön-IT
För att minska miljöpåverkan av servrarna som är stora förbrukare av energi arbetar vi med Grön-IT. Bland annat återvinner vi överskottsvärme från våra datacenter.

Dubbla datacenterlösningar
IT-Total erbjuder datacenterlösningar som kan konfigureras att täcka flera datacenter. Detta möjliggör snabb återställning och automatisk failover. Dessa multi-site lösningar klarar extrema driftstider. IT-Total kan även erbjuda ytterligare datacenter i en annan stad. Data kan replikeras till en redundant infrastruktur på en sekundär anläggning och därmed betydligt minska riskerna som kan uppstå när ett enda datacenter används.

Bandbredd och tillgänglighet
Våra kunder upplever aldrig begränsningar på sin internet-bandbredd i vår ände. Detta tack vare att vi har två olika internetoperatörer för redundans och lastbalansering, vilket ger hög tillgänglighet och bästa prestanda. Alla delade nätverksförbindelser från våra datacenter är naturligtvis fullständigt redundanta. Vi kompletterar de redundanta systemen med en teknikstab med mycket hög kompetens. Vi har total kontroll på vår infrastruktur och driften av den. Därför kan du lita på att vi vet vad vi gör och håller vad vi lovar.

Högsta certifiering
Våra datacenter är tongivande inom kvalité, säkerhet och miljö. De är bland annat certifierade för följande internationella standarder:

ISO27001: 2005 standard för säkerhetshantering
ISO 9001:2000 standard för kvalitetsstyrning
ISO 14001 standard för miljöledningssystem
OHSAS 18001 för hälsa och säkerhetledningssystem
PCI Data Security Standard (PCI DSS) betalkort säkerhet.

Magnus Anhede

Head of Managed Services