IT Total in english

Datadriven verksamhet och analys

Dra nytta av den fulla potentialen i din data.

 

Vilka utmaningar står du och din verksamhet inför? Vad säger all din data och använder ni den på rätt sätt? Har ni en gemensam syn kring hur ni tolkar er data?
Den största utmaningen för företagen är sällan att få tillgång till rätt data. Utmaningen ligger ofta i hur snabbt användningen av data kan leda till operativa förbättringar.

Vi kan stötta och hjälpa er med att omvandla och visualisera komplexa datamängder till värdefulla insikter för bättre beslutsunderlag för just din verksamhet. Allt i syfte att bli effektivare, bättre och miljövänligare.

 

Våra styrkor

Vi har lång erfarenhet och djup kompetens inom dessa områden.

  • ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) & ANALYTICS
  • VISUALISERING & BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
  • RÅDGIVANDE OCH AFFÄRSUTVECKLANDE ANALYS
  • DATA ENGINEERING
  • DATADRIVET HÅLLBARHETSARBETE
  • DATA MANAGEMENT
  • INTELLIGENT AUTOMATION
  • INTERNET OF THINGS (IOT)

 

 

Vi bryr oss om säkerhet. Jättemycket.

På IT-Total brinner vi för att hjälpa medelstora och stora företag med en säkrare digitaliseringsresa. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.

Mats Grewe

Business Developer

AI & Analytics

Det är skönt att inte veta allt. Men när det gäller din verksamhet är det bra att veta så mycket som möjligt – speciellt om vad som händer i framtiden. Vilka möjligheter finns? Vilka är de kommande utmaningarna? För att ta reda på vad som behövs kombinerar vi din expertis med vår erfarenhet och kunskap inom tekniker som avancerad analys, rapportering, maskininlärning, artificiell intelligens, automatisering, integration och datahantering.

Business intelligence och visualisering

Ta kontroll över kvaliteten på din data. Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp av förmågor som kan hjälpa dig och din organisation att fatta datadriva beslut. Dessa förmågor är affärsanalys, dataextrahering, datavisualisering, dataverktyg och infrastruktur samt bästa praxis. Har ni utmaningar med att förstå, hantera och presentera er data på ett begripligt sätt? När alla har samma syn på hur data ska tolkas blir riktningen tydligare och drivkraften i insatsen mer effektiv. Vi hjälper dig att visualisera data så att den blir enklare att ta till sig för alla inom din organisation.

IT-Total vinner ny affär: Utvecklar BI-lösning åt Keolis

Keolis tar nästa stora steg inom kollektivtrafikens digitalisering och BI (business intelligence). I uppdraget, som gått till IT-Total, ingår att utveckla en ny lösning för BI för busstrafiken som ska tillämpas i Stockholm, Göteborg och Uppsala under 2022.

Rådgivande och affärsutvecklande analys

Analys är så mycket mer än bara teknik. För att verkligen få ut kvalitativa analyser som levereras vid rätt tidpunkt till rätt person, måste målet med informationen stå i fokus och vara realistiskt. Det behöver vara tydligt vem som gör vad i informationsflödet och alla medarbetare i organisationen behöver arbeta tillsammans. Då ges bästa förutsättningar för att lyckas skapa en effektiv informationslösning.Vi hjälper er med den senaste tekniken och har ett holistiskt angreppsätt när vi analyserar affären utifrån ert informationsperspektiv.

Datadrivet hållbarhetsarbete

Genom att samla in data, beräkna och samarbeta lyfter du ditt hållbarhetsarbete till en ny nivå. Vi ger dig konkreta verktyg för att lyckas med datadriven hållbarhet. Vi kan stötta och hjälpa er med att omvandla och visualisera komplexa datamängder till värdefulla insikter för bättre beslutsunderlag för just din verksamhet.

Data management

Är din data kvalitetssäkrad och korrekt? I vår digitala värld strömmar data in till organisationer från en mängd olika källor. För att hantera data effektivt måste du ha en datastrategi och tillförlitliga metoder för att samla in, integrera, rensa, styra, lagra och förbereda data för analys. I datalagret samlar du ihop, tvättar och säkerställer maximal kvalitet på data från flera olika system innan den används i en business intelligence-applikation för vidare analyser av din verksamhet.

Intelligent automation

Intelligent automation (IA) kombinerar AI och automationsteknik, för att automatisera enklare uppgifter inom ditt företag. Genom att automatisera vissa arbetsuppgifter bidrar det till både kostnadsbesparingar och ökad kapacitet och kvalitet.

Data engineering

Utmaningen idag är inte att samla in data, utan hur du omvandlar din data till något värdefullt. Hur ska din data lagras, användas och analyseras så att informationssäkerhet och sekretess hanteras i linje med gällande lagstiftning? Vi hjälper dig att omvandla stora mängder data till insikter genom beprövade modeller och verktyg.

Internet of Things (IoT)

Infrastruktur, applikationer och säkerhetslösningar för IoT skapar nya upplevelser och driver smartare verksamheter från data. Internet of Things, växer i takt med digitaliseringen. Ett sätt att förstå IoT är att betrakta våra sinnen. Sensorer kan efterlikna sinnena och på olika sätt mäta smak, lukt, syn, hörsel och känsel. En sensor kan upptäcka om det är ljust eller mörkt, varmt eller kallt, höga ljud eller rörelser med mera. Genom att koppla upp en sensor till ett nätverk kan mätvärden och signaler transporteras på kort tid över stora avstånd. De utgör på så vis en möjlighet till hjälpsamma miljöer och tjänster. Koppla upp din verksamhet för ökad effektivitet och innovation.