Vi bryr oss om framtidens arbetsplats.

Man brukar prata om framtidens arbetsplats. Det handlar om en arbetsplats där den anställde kan arbeta på sin valfria enhet från vilken plats som helst men ändå ha tillgång till de nödvändiga programmen och resurserna. Flera personer ska samtidigt kunna ha tillgång till samma applikation och kunna vara säkra på att det alltid är den senaste versionen. Allt detta utan att tumma på säkerheten. Framtidens arbetsplats är redan här, det är bara en fråga om när man som organisation väljer att ställa om.

Mer än någonsin är det avgörande att upplevelsen av en digital arbetsdag är minst lika bra oavsett om du sitter på kontoret eller om du jobbar hemma.

Om man inte gör det kommer man tappa i relevans jämfört med konkurrenter och kunder som snabbare anammar mobiliteten.

Arbetsplatsen bli mer flexibel och attraktiv och ni kommer också få mer effektiva affärsprocesser och bättre överblick.

Vi hjälper dig med

  • Klienthantering
  • Office365
  • ServiceDesk.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder svensk leverans. 

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom Digital Workspace. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget som bryr sig. Jättemycket.

 

Våra managerade tjänster inom Digital Workspace:

Managed IT:


Vill du bli kontaktad av Ulrika? 

Fyll i formuläret nedan.