IT Total in english

Managed Security Services (MSS)

Vi bryr oss jättemycket om att skydda era kritiska tillgångar.

 

Det går inte att skydda sig mot allt – det finns ingen ”perfekt” säkerhetsnivå, och även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataintrång och cyberattacker.

Våra tjänster ökar teknikutnyttjandet och proaktiviteten genom att förutse, förhindra, detektera och reagera på hot. Vi anser att samverkan mellan människor, processer och teknik möjliggör en starkare motståndskraft mot cyberattacker.

IT- och cybersäkerhetsarbetet handlar idag om att hantera risker och hot. Vissa hot är akuta och kräver omedelbar åtgärd, medan andra skymtar i horisonten. I båda fallen är det ofta svårt att veta vilka åtgärder som faktiskt har önskad effekt. Det är kompetens som både är tidskrävande och svår att bygga upp. Det behövs ett proaktivt arbetssätt för att förebygga, upptäcka och svara på hot.

IT-Totals Managed Security Services hjälper er att upptäcka cyberkriminella, hackare och andra inkräktare och säkrar kontinuiteten i din organisation.

Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

 

Managed Detection and Response

Scope of MDR-1Våra Managerade tjänster inom Cybersecurity

 • MSS Firewall Protection
 • MSS Internet Threat Protection
 • MSS DDoS Protection
 • MSS Email Protection
 • MSS IPS/ IDS
 • MSS WAF protection
 • MSS Deception Technology
 • MSS Endpoint Protection
 • MSS Mobile Threat Defense
 • MSS Vulnerability Management
 • MSS Log Management
 • MSS Breach & Attack Simulation
 • MSS Phishing Simulation
 • MSS Threat Intelligence.

Passar dig som vill
Maximera teknikutnyttjande och investeringar (TCO)
stärka kompetensen, er miljö hanteras och övervakas av specialister
stärka detektion- och åtgärdsförmågan
avlasta er verksamhet och ligga steget före i säkerhetsarbetet.

 

Fredrik Rosencrantz

Head of Service & Operations & Cyber Security

Webinar: Klassiska misstag kring säker arbetsplats

Se vårt inspelade webinar Hur stort säkerhetsproblem är egentligen insiderhot? Insiderhot (Insider Threat) är än idag en av de vanligaste orsakerna till intrång och dataläckage. Att de endast begås av illvilliga hackare och statsaktörer utifrån är en myt.

MSS Internet Threat Protection

Vi skyddar era Internetbaserade tillgångar från cyberattacker vilket säkerhetsställer en avbrottsfri IT-miljö.