Vi bryr oss jättemycket om att skydda era kritiska tillgångar.

Det går inte att skydda sig mot allt - det finns ingen ”perfekt” säkerhetsnivå, och även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataintrång och cyberattacker.

Våra tjänster ökar teknikutnyttjandet och proaktiviteten genom att förutse, förhindra, detektera och reagera på hot. Vi anser att samverkan mellan människor, processer och teknik möjliggör en starkare motståndskraft mot cyberattacker.

IT- och cybersäkerhetsarbetet handlar idag om att han­tera risker och hot. Vissa hot är akuta och kräver omedelbar åtgärd, medan andra skymtar i horisonten. I båda fallen är det ofta svårt att veta vilka åtgärder som faktiskt har önskad effekt. Det är kompetens som både är tidskrävande och svår att bygga upp. Det behövs ett proaktivt arbetssätt för att förebygga, upptäcka och svara på hot.

IT-Totals Managed Security Services hjälper er att upptäcka cyberkriminella, hackare och andra inkräktare och säkrar kontinuiteten i din organisation.

Ni kan känna er trygga med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

Våra Managerade tjänster inom Cybersecurity

 • MSS Firewall Protection
 • MSS Internet Threat Protection
 • MSS DDoS Protection
 • MSS Email Protection
 • MSS IPS/ IDS
 • MSS WAF protection
 • MSS Deception Technology
 • MSS Endpoint Protection
 • MSS Mobile Threat Defense
 • MSS Vulnerability Management
 • MSS Log Management
 • MSS Breach & Attack Simulation
 • MSS Phishing Simulation
 • MSS Threat Intelligence

Passar dig som vill:

 • Maximera teknikutnyttjande och investeringar (TCO)
 • Stärka kompetensen, er miljö hanteras och övervakas av specialister
 • Stärka detektion- och åtgärdsförmågan
 • Avlasta er verksamhet och ligga steget före i säkerhetsarbetet

Vill du lära dig mer om vilka myter det finns kring cybersäkerhetslösningar?
Anmäl dig till vårt webinar. Registrera dig på vårt webinar ”Klassiska misstag kring säker arbetsplats" och träffa våra Cybersäkerhetsexperter som kommer att diskutera klassiska misstag kring en säker arbetsplats och hur du bland annat maximerar dina säkerhetsinvesteringar.

Till anmälan

Vill du bli kontaktad av Sebastian? 

Fyll i formuläret nedan.