IT Total in english

Server & Storage

Vi ser till att din vardag rullar på som den ska genom att förvara er data tryggt och säkert så att den alltid finns tillgänglig för er.

 

Utifrån era behov hjälper vi er att skapa en IT-miljö som passar er, antingen på plats hos er eller hos oss som en managerad drifttjänst.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Passar dig som behöver:
  • Bred kompetens med högt certifierade konsulter
  • Bästa möjliga lösning till rätt pris
  • En redundant IT-miljö med hög fokus på säkerhet från datacenter placerade i Sverige
  • Säkerhetsprövad personal

Christer Alm

tf Head of Sales & Solutions

Server & Storage as a Service

Tack vare den otroliga flexibiliteten och skalbarheten så slipper ni investeringar i dyr hårdvara. Ni undviker dessutom att betala för överkapacitet i resurser (CPU, minne, diskutrymme) som ni kanske aldrig behöver.

Extended Ransomware Protection Audit

Få en översyn av ert skydd mot kryptovirus-attacker och öka säkerheten