IT Total in english

Server & Storage

Vi ser till att din vardag rullar på som den ska genom att förvara er data tryggt och säkert så att den alltid finns tillgänglig för er.

 

Utifrån era behov hjälper vi er att skapa en IT-miljö som passar er, antingen på plats hos er eller hos oss som en managerad drifttjänst.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Passar dig som behöver:
  • Bred kompetens med högt certifierade konsulter
  • Bästa möjliga lösning till rätt pris
  • En redundant IT-miljö med hög fokus på säkerhet från datacenter placerade i Sverige
  • Säkerhetsprövad personal

Magnus Anhede

Head of Managed Services

Server & Storage as a Service

Tack vare den otroliga flexibiliteten och skalbarheten så slipper ni investeringar i dyr hårdvara. Ni undviker dessutom att betala för överkapacitet i resurser (CPU, minne, diskutrymme) som ni kanske aldrig behöver.

Insikter, nyheter och inspiration

Så skyddar du din data på bästa sätt

Antalet dataintrång ökar frekvent och Sverige har blivit ett av världens mest drabbade länder. Konsekvenserna av en ransomware-attack kan sätta en hel…

Därför är säker datalagring A och O för ditt företag

Vår digitala omvärld har gjort tillgänglig data till en självklarhet. Ändå är många osäkra på vikten av säker datalagring och i vilken omfattning det kan…

Roadmap till en hybrid molnlösning

Allt fler företag bli varse att det oftast faktiskt inte går att lägga hela företaget i ett publikt moln. En hybrid molnlösning är framtiden och faktiskt…

Molnresan som blev till ett ekonomiskt oväder - så gick det till

Molnet: Skalbart, billigt och snabbt. En resa till framtiden. Eller förvandlades er molnresa till ett ekonomiskt oväder? Här är 8 fallgropar ni ska se upp…