IT Total in english

Backup & DR

Vi hjälper er att vara snabbt igång igen i fall något oväntat inträffar.

 

Affärsområdet Backup & DR består av en grupp specialister med mångårig erfarenhet inom området.

Vi hjälper er att ha hög tillgänglighet på all data och ser till att ni är snabbt tillbaka igen i fall något oväntat inträffar.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Ni kan känna dig trygg med oss som partner och IT-leverantör. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade.

Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss även av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

Magnus Anhede

Head of Managed Services

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på inför valet av molntjänst?

Se vårt inspelade webinar ”5 saker molnjättarna INTE vill att du ska känna till” - där vi avslöjar vad Amazon, Google och Microsoft INTE berättar för dig.

Backup as a Service

Det går inte att skydda sig mot allt även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataförlust. Att förlora data, t.ex. kritiska dokument eller databaser, får för de allra flesta företag stora konsekvenser.

Backup as a Service: Microsoft 365

Den vanligaste uppfattningen är att det inte krävs någon backup av informationen i Microsoft 365. Det många inte vet är att traditionell backup nämligen inte ingår i molntjänster som Microsoft 365.

Disaster Recovery as a Service

En utmaning många organisationer står inför är att alltid ha sin IT-miljö tillgänglig. Då allt fler verksamheter är beroende av att sin IT fungerar, ökar även kraven kring att hålla den tillgänglig.