IT Total in english

Cyber Security

Identifiera, Förebygga, Stoppa, Hitta & Reagera på hot.

Våra specialister som har flera års erfarenhet inom Cyber Security hjälper våra kunder med att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den alltmer komplexa hotbilden.

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen

Det som kännetecknar IT-Total är att vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. 
Vi sitter dessutom i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner. Vi använder oss av de säkraste och högst miljöklassade datacentren i Sverige och vi erbjuder en svensk leverans.

IT-Total är NIS-leverantör och certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013  (ledningssystem för informationssäkerhet)

Detta gör IT-Total till en heltäckande leverantör inom informations-, IT- och cybersäkerhet. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket.

 

Prenumerera på vår säkerhetsfeed 

Prenumerera på Security Alerts

 

Jag önskar att ni kontaktar mig:

Diego López

Head of Cyber Security

Navigera genom NIS2 med vår skräddarsydda Assessment och säkra er mot framtidens krav!

De nya kraven från NIS2 är en utmaning för många. Det är en omarbetning av det redan existerande NIS-direktivet – som ställer krav på nätverks- och informationssäkerhet. IT-Totals NIS2 Readiness Assessment ger er en bedömning av ert IT- och cybersäkerhets-nuläge.

SOC - Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) från IT-Total övervakar din miljö mot säkerhetshot för att förhindra attacker. Detta ger lägre kostnader vid säkerhetshändelser och upprätthåller tillgängligheten.

Hanterade säkerhetstjänster

Våra tjänster minimerar attackvektorn och skyddar din IT-miljö. Våra tjänster bygger på den senaste teknologin.

Cyber Security Glossary - Få koll på alla förkortningar

I cybersäkerhetsvärlden älskar man akronymer, men de kan vara lite förvirrande och är lätt att blanda ihop dem. Därför vill vi på IT-Total hjälpa dig. Memorera den här lilla ordlistan så kommer du aldrig att prata om ATP när du menar APT.

Advisory

En utmaning för alla organisationer idag är att hitta, anställa och behålla kompetens inom området. Stärk er befintliga organisation med seniora experter.

Cyber Security Assessment

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar? Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Hur upptäcker vi cybersäkerhetsrisker i en verksamhet?

Svenska verksamheter och företag står inför en förändrad hotbild och utökade krav när det gäller cybersäkerhet. Att bygga säkra system och motståndskraft emot sårbarheter och nya attackvektorer är mer aktuellt än någonsin.

Awareness

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

Vendors & Partners

Affärsområdets teknologistack består av noga utvalda leverantörer och samarbetspartners. Vi erbjuder marknadsledande IT-lösningar. Här finner du några av de leverantörer vi samarbetar med samt innehar en djupare kompetens inom deras IT-lösningar.

Höj säkerhetsmedvetenheten och kompetensen inom digital säkerhet.

Jobbar du i en verksamhet som också är kritisk för samhället eller funderar du på hur kommande NIS 2 direktiv kommer att påverka er? Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller utbildning av er personal.